Онцлох мэдээ
Монголын барилгын үндэсний ассоциаци 2015 оны 02-р сарын 06-ны өдөр ази номхон далайн орнуудын барилгын ассоциациудын олон улсын холбоо (IFAWPCA)-нд ...
Төсөл хөтөлбөр
Төслийн танилцуулга, зорилго, зорилт: 2012 онд эхэлсэн УБЦАТ-ийн хөгжлийн зорилт нь хөгжлийн түнш байгууллагуудтай хамтран Улаанбаатар хотын нарийн ш ...
Технологи
Барилгын салбарын Холбоод болон УИХ-ын эрхэм гишүүдэд хандаж МБҮА-с Уриалга гаргалаа
Нийгмийн хариуцлага
Олон улсын хурал
Орон сууцны форум
Ипотекийн зээлийн нөхцөл шаардлагыг хангаж орон сууц худалдан авах боломжгүй иргэдийг орон сууцжуулах зорилгоор “Түрээсийн орон сууц” хөтөлбөрийг бата ...