Онцлох мэдээ
Монголын барилгын үндэсний ассоциаци 2015 оны 02-р сарын 06-ны өдөр ази номхон далайн орнуудын барилгын ассоциациудын олон улсын холбоо (IFAWPCA)-нд ...
Төсөл хөтөлбөр
Төслийн танилцуулга, зорилго, зорилт: 2012 онд эхэлсэн УБЦАТ-ийн хөгжлийн зорилт нь хөгжлийн түнш байгууллагуудтай хамтран Улаанбаатар хотын нарийн ш ...
Технологи
Монголын Маркетинг Консалтингийн Групптэй хамтран ажиллах боллоо
Нийгмийн хариуцлага
Олон улсын хурал
Орон сууцны форум
Ипотекийн зээлийн нөхцөл шаардлагыг хангаж орон сууц худалдан авах боломжгүй иргэдийг орон сууцжуулах зорилгоор “Түрээсийн орон сууц” хөтөлбөрийг бата ...