Пассив барилга
  • Пассив барилга гэсэн нэр томъёолол, түүний норм стандарт нь барилга архитектурын салбарт хэдийнээ танигдан, одоо дэлхий даяар мэддэг болжээ. Энэ нь ан ...