2016 оны 5 сарын 26
Бизнес аялалд урьж байна

Ассоциацийн гишүүд дотоод нөөц бололцоогоороо бие биенээ дэмжих тухай ярьсаар байдаг билээ. Үүний тулд бие биесийн төслөөр орж гарч, танилцах шаардлагатай бөгөөд bus business trip аялал зохион байгуулах гэж байна. Аялалыг дараа 7 хоногийн сүүлээр хийх ба танилцуулах төсөл болон оролцох хүмүүсийнхээ нэрсийг энэ 7 хоногтоо багтаан ажлын албанд өгнө үү.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ