2016 оны 8 сарын 15
2016 оны шилдэг байгууллага, аж ахуйн шалгаруулалтанд оролцох тухай

 

        Барилга угсралт, инженерийн шугам сүлжээний угсралт, барилгын материал үйлдвэрлэл, хот байгуулалтын баримт бичиг, зураг төсөл, хайгуулын, өргөх байгууламж, түүний эд ангиийн үйлдвэрлэл, угсралтын  байгууллагууд 2016 оны 8 дугаар сарын 25-ны дотор Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын Сайдын 2011 оны 7 дугаар сарын 26-ны өдрийн 206 дугаар тушаалаар батлагдсан “Барилгын салбарын  оны шилдэг байгууллага, аж ахуйн нэгж шалгаруулах журам”-ын дагуу материалаа бүрдүүлэн ирүүлнэ үү.

Харилцах утас:318419; 316304; 320965

 

“Барилгын салбарын  оны шилдэг байгууллага, аж ахуйн нэгж шалгаруулах журам”-ыг дараах линкээр орж үзнэ үү. 

www.mcud.gov.mn 

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ