2016 оны 10 сарын 10
Газар хөдлөлтөд тэсвэртэй барилга төсөллөх сэдэвт семинарт урьж байна.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
  • Туул голын усыг ундны, аж ахуйн зэрэг ямар ч төрөлд ашиглах боломжгүй гэлээ
  • 100 мянган айлын орон сууц төсөл хөтөлбөр
  • “Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр
  • “Гудамж төсөл”