Гишүүний давуу тал

Манай ассоциаци нь 200 гаруй гишүүд, дэмжигчидтэй. УЗ нь 21 гишүүдтэй, 5 хороо, хяналтын зөвлөлтэй үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Энэ жилээс үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн ажлын алба нь 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй, дэргэдээ, барилгын технологи, сургалт, менежментийн төв, барилгын номын сан, орон сууцны мэдээлэл, судалгааны төв, барилгын ханган нийлүүлэлт, туслан гүйцэтгэгчдийн нэгдсэн сантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. ​

ГИШҮҮНЭЭР ЭЛСЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ /Татаж авах/

1.Гишүүнээр элсэх албан бичиг /загварыг хавсаргав/

2. Байгууллагын танилцуулга, лого, гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрлийн хуулбар,
3. Гишүүнчлэлийн бүртгэлийн хуудас бөглөх /загварыг татаж авах/
4 Хамтран ажиллах гэрээ /загварыг татаж авах/ /Гэрээг 2 хувь хэвлэн бөглөж, тамга, гарын үсгээр баталгаажуулан МБҮА-ын оффист хүргүүлнэ
5. Захирлын хувийн анкет /загварыг татаж авах/, цээж зураг /300dpi файлаар 5х7/, цахим үнэмлэхний хуулбар
6. Элсэлтийн хураамж 100,000 ₮       ХХБ, 499136297,  МБҮА дансанд тушаасан баримт

МБҮА-ийн дүрэм, журмууд бусад мэдээлэл сайтнаас харна уу.

Нэмэлт мэдээллийг  Гишүүнчлэл хариуцсан ажилтанаас авна уу! 

Утас: 94444173

Цахим хаяг: member@mnca.mn